Termeni si conditii SC Kamerawerk SRL

Confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal, conditiile utilizarii serviciilor Kamerawerk , conditiile de garantie si retur, nota de informare supraveghere audio video 

Politica de confidentialitate Kamerawerk

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Aceasta politica de confidentialitate defineste principiile de colectare, prelucrare si utilizare a datelor obtinute de Kamerawerk. Datele cu caracter personal si informatiile de contact ale utilizatorilor nu vor fi puse la dispozitie în mod gratuit sau contra cost entitatilor terte. Datele colectate în momentul angajarii serviciilor Kamerawerk sunt utilizate pentru executarea corecta a comenzilor, precum si pentru urmarirea etapelor de realizare a comenzii si efectuarea modificarilor la acestea, la cererea Clientului, înainte de predare sau dupa caz expediere. Pentru executarea contractului Kamerawerk poate pune la dispozitie datele colectate de la Dumneavoastra unor entitati, cum ar fi firmele de curierat si operatorii de sisteme de plati. În aceste cazuri, volumul de date transmise este limitat la minimul necesar. Pe langa aceasta, informatiile furnizate de Dumneavoastra pot fi puse la dispozitia autoritatilor publice competente, daca acest lucru este solicitat in conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Kamerawerk contacteaza clientii prin telefon prin e-mail sau prin intermediul platformelor si aplicatiilor online. Dupa plasarea unei comenzi (prin predare personala sau prin trimiterea echipamentelor) pot fi solicitate sau trimise informatii curente cu privire la etapa de realizare si statutul comenzii.

Google Analytics Kamerawerk nu utilizeaza Google Analytics sau alte programe similare

Politica noastra privind protectia datelor cu caracter personal

Politica Kamerawerk privind protectia datelor cu caracter personal se refera la angajamentul nostru de a trata informatiile privind clientii, angajatii, partile interesate, cu deosebita atentie si confidentialitate. Prin aceasta politica, asiguram colectarea, stocarea, gestionarea si stergerea datelor în mod corect, transparent si cu respectarea drepturilor individuale. Aceasta politica se refera la toate partile (angajati, candidati la locul de munca, clienti, furnizori etc.) care ne furnizeaza orice informatie cu caracter personal. Angajatii Kamerawerk si filialele acesteia trebuie sa respecte aceasta politica. Contractorii, subcontractorii, consultantii, partenerii si orice alta entitate externa trebuie de asemenea, sa respecte principiile si prevederile acestei politici.

Ca parte a activitatilor noastre, trebuie sa obtinem si sa procesam anumite informatii cu caracter personal. Aceste informatii includ orice date care fac o persoana identificabila, cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal, adrese, numele de utilizator si parole/credentiale acces, fotografii, date financiare, etc. Compania noastra colecteaza aceste informatii într-un mod transparent si numai cu acordul deplin si cunostinta persoanei vizate. Datele vor fi exacte si folosite numai în scopuri bine determinate si comunicate, datele vor fi procesate legal de catre societatea noastra în limitele sale juridice si morale. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi: comunicate informal, nu vor fi stocate pentru mai mult de o anumita perioada de timp stabilita si comunicata in prealabil, transferate fara acordul persoanei vizate catre organizatii care nu dispun de politici adecvate de protectie a datelor si distribuita oricarei alte parti decat celei convenite de proprietarul datelor.

Kamerawerk, informeaza persoanele care furnizeaza date cu caracter personal, despre modul în care se vor procesa datele lor si vor informa la solicitarea acestor persoane despre cine va avea acces la informatiile lor. Pentru protejarea acestor date cu caracter personal, suntem hotarati sa limitam si sa monitorizam accesul la aceste date. In acest sens: elaboram proceduri transparente de colectare a datelor; instruim angajatii privind masurile de securitate si confidentialitate; luam masuri pentru a avea retele sigure pentru protejarea datelor online împotriva atacurilor cibernetice; stabilim proceduri clare de raportare a încalcarii confidentialitatii sau a utilizarii incorecte a datelor clauzelor contractuale.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal = orice informatii cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila; Prelucrare = orice operatiune asupra datelor personale (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea etc) Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal definite de regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, sunt respectate de Kamerawerk prin managementul societatii si de catre toti angajatii acesteia.

Legalitate, echitate si transparenta: Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; Limitare la scop: datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; Reducerea la minimum a datelor: datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; Exactitate: datele sunt exacte si, în cazul în care este necesar, sunt actualizate; Limitari legate de stocare: datele nu trebuie pastrate mai mult decat e necesar;

Securitate si confidentialitate: datele sunt prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata. Întrebarile referitoare la protectia confidentialitatii trebuie adresate prin e-mail la adresa disponibila pe pagina de contact 

TERMENI SI CONDITII GENERALE KAMERAWERK 

Kamerawerk asigura diagnosticarea gratuita a oricarui echipament sau produs foto adus sau transmis in service indiferent de anul de fabricatie sau de producator. Kamerawerk nu este autorizat de producatori pentru a oferi servicii de service si reparatii in garantie sau in afara garantiei. Kamerawerk va efectua reparatii si servicii de suport pentru clienti conform legislatiei in vigoare art. 4 din OUG nr. 34/2014 cat si Legii 449/2003 si conform standardelor si procedurilor similare in atelierele de profil la nivel European Kamerawerk va oferi garantii ale lucrarilor de service, conform legislatiei in vigoare si conform standardelor de calitate Kamerawerk. Kamerawerk va pune la dispozitia clientilor si utilizatorilor echipamentelor serviciul de suport clienti, prin call center, pentru orice detalii referitoare la produsele aflate in service sau care urmeaza a fi trimise in service in scopul reparatiei. 

PREDAREA PRODUSELOR LA KAMERAWERK (MOMENTAN ATELIERUL NU MAI DESFASOARA OPERATIUNI DE CURIERAT)

Produsele/echipamentele care ajung la Kamerawerk prin intermediul receptiilor locatiilor Kamerawerk, prin curier sau prin terti parteneri vor trebui insotite, conform standardelor producatorilor si a legislatiilor in vigoare, de: Datele personale de contact pentru a putea fi contactat de echipa Kamerawerk Mentiunea scrisa a defectului reclamat (pentru produsele care nu sunt aduse personal in receptiile Kamerawerk) sau mentiunea verbala a defectului reclamat, pentru produsele care sunt intrate in service prin intermediul receptiei locatiilor Kamerawerk, asa cum sunt mentionate in prezentul website.

Clientii care transmit prin curier produsele/ehipamentele sunt exclusiv responsabili de ambalarea corecta si sigura a produselor pentru ca acestea sa poata fi transportate in siguranta. Kamerawerk nu isi asuma raspunderea defectiunilor sau lipsurilor datorate tertelor parti transportatoare (curieri)

Kamerawerk raspunde de produsele clientilor din momentul intrarii in service a produsului si pana in momentul expedierii prin curierat sau predarii personale prin intermediul receptiilor Kamerawerk.

Kamerawerk isi rezerva dreptul de a nu repara produsele transmise in conditiile lipsei anumitor informatii, documente sau elemente conform legislatiei din Romania, standardelor sau cerintelor producatorilor.

Kamerawerk va realiza lucrarile de reparatii in conditiile in care dispune de toate informatiile, documentele si elementele necesare efectuarii reparatiilor.

Kamerawerk isi rezerva dreptul de a contacta beneficiarul/proprietarul produsului pentru a-i solicita elemente suplimentare sau documente lipsa pentru produsele/echipamentele aduse sau transmise in service.

SUPORT CLIENTI

Kamerawerk pune la dispozitia clientilor multiple canale de comunicare: Call center dedicat de luni pina vineri intre orele 10-16 adresa e-mail numere de telefon platforme si aplicatii online suport receptie sediu. Kamerawerk este responsabil pentru comunicarea cu clientii in urmatoarele conditii: Comunicarea stadiului produsului in service Diagnoza si concluzii Date de contact Datele de finalizare ale reparatiilor Datele de transport ale produselor prin curier (note AWB) Program de lucru Informatii, documente si alte elemente necesare trimiterii sau aducerii produselor in service Alte comunicari referitoare la activitatea de service Kamerawerk nu este responsabil pentru comunicarea cu clientii pe teme referitoare la: Suport in utilizarea echipamentelor sau produselor Specificatii tehnice, descrieri amanuntite sau capacitati tehnice ale produselor Estimari durata de viata sau rezistenta a echipamentelor 

REPARATIILE KAMERAWERK

Kamerawerk realizeaza servicii de reparatie pentru orice produs/echipament fotografic indiferent de anul de fabricatie sau de producator. Pentru operatiile de service nu este necesara decat mentiunea in scris a defectiunii reclamate ( pentru produsele venite prin curier sau alte cai decat receptiile Kamerawerk). Orice reparatie este purtatoare de costuri privind piesele inlocuite manopera si transport acolo unde este cazul, toate fiind comunicate transparent de Kamerawerk fiecarui client, inaintea inceperii procesului de reparatie, pe baza unui diagnostic. Kamerawerk nu va efectua nici o interventie fara acordul exprimat verbal sau in scris al proprietarului echipamentului.

Kamerawerk garanteaza reparatiile conform legislatiei in vigoare la nivel european astfel: • 3 luni pentru manopera service In conditiile intoarcerii in service in termen de 3 luni de zile cu acelasi defect reclamat, Kamerawerk isi asuma reparatia in garantie a produsului cu acelasi defect pentru care a fost adus la prima interventie. In conditiile intoarcerii in service a aceluiasi produs, in perioada de garantie mai sus mentionata, produsul avand un defect diferit fara legatura cu piesa/defectul reclamant anterior, Kamerawerk nu isi va asuma reparatia in garantie, aceasta urmand a fi asumata de catre proprietar.

Conform art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, CLIENTII ( denumiti BENEFICIARI in prezentul contract) Kamerawerk sunt informati despre urmatoarele conditii si termeni generali: Articolul 1. Obiectul contractului. 1.1. Diagnosticarea si repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Benficiarului, a echipamentului mentionat in fisa de service. 1.2. Remedierea echipamentelor se va realiza in centrele de service Kamerawerk, telefon +40 745 152604 sau +40 721149149, e-mail office@kamerawerk.ro, avand numar de ordine la Registrul Comertului J40/1935/2015, cod fiscal 34123253 cont bancar RO62INGB0000999904836506, deschis la Banca ING BANK, Beneficiarul va fi informat de rezultatele diagnosticarii si timpul estimat pentru remedierea defectelor. Articolul 2. Perioada contractului. Perioada contractului se va masura din momentul in care produsul intra in service si pina la epuizarea celor trei luni de garantie oferita pentru interventia care face obiectul prezentului contract.

Articolul 3. Obligatiile partilor. 3.1. Beneficiarul: a) Va furniza Prestatorului toate informatiile referitoare la: starea echipamentului, defectul manifestat, date despre echipament necesare preluarii in service, precum si alte detalii solicitate de catre service despre produs ; b) Va utiliza echipamentul strict in scopurile pentru care acesta a fost contruit de catre producator, conform manualului de utilizare si specificatiilor produsului; c) Va transmite Prestatorului in scris sau verbal acceptul sau refuzul reparatiei in termen de maxim 48 de ore de la solicitarea verbala sau in scris a Prestatorului; d) Se obliga sa achite contravaloarea reparatiiilor precum si taxele de transport; 3.2. Prestatorul (Kamerawerk) a) Va diagnostica echipamentul si ii va transmite Beneficiaruluii in scris sau verbal rezolutia finala a diagnosticului, precum si sumele de plata aferente reparatiei conform diagnosticului; b) Va repara echipamentul in situatia in care din diagnostic rezulta faptul ca echipamentul este apt pentru reparatie doar cu acordul expres in scris sau verbal al beneficiaului echipamentului si incadrandu-se in sumele de plata comunicate catre acesta. Orice modificare a tarifelor se va comunica in maxim 24 de ore de la prima comunicare si se va relua procesul de aprobare al Beneficiarului, c) La cerere va livra beneficiarului, alaturi de echipamentul reparat, si piesa defecta care a fost inlocuita in echipament in masura in care acest lucru este posibil sau se aplica; d) Va preda/transmite proprietarului produsul reparat insotit de factura fiscala / bonul fiscal aferente platii efectuate de catre Beneficiar; e) Nu isi va asuma responsabilitatea pierderii datelor personale salvate pe echipament si nici nu va fi considerat raspunzator pentru orice prejudicii create in urma pierderii acestor date; Obligatia Prestatorului se va limita la diagnosticul si reparatia echipamentului; f) Va solutiona cu celeritate orice situatie considerata abatere de la conditiile specificate in prezentul contract. Orice plangere sau reclamatie se va trasnmite de catre Beneficar pe adresa office@kamerawerk.ro sau prin call center la numarul de telefon +40 745 152 604. In urma reclamantiei Beneficiarul va primi un numar unic de sesizare. Beneficiarul va fi contactat de un reprezentant al companiei in vederea investigarii situatiei, in vederea prezentarii rezolutiei pentru solutionare, in termen de 30 zile calendaristice de la primul contact cu Beneficiarul sau prima inregistrare a reclamatiei.

Articolul 4. Conditii de plata si pretul contractului. 4.1. Beneficiarul va plati Prestatorului, taxa reparatiei si va suporta costul transportului echipamentului. Daca interventia este posibila, iar Beneficiarul a comunicat in scris sau verbal acordul pentru remedierea echipamentului la pretul comunicat Beneficiarul va achita contravaloarea costurilor reparatiei echipamentului si taxa de transport. Benenficiarul nu va achita nici o taxa de diagnosticare. 4.2. In situatia specifica in care Beneficiarul nu este de acord cu reparatia echipamentului de catre Prestator sau aceasta nu este posibila, acesta va achita doar taxa de transport a echipamentului de la Prestator la adresa specificata de Beneficiar; 4.3. Preturile vor fi comunicate de catre Prestator verbal sau in scris prin canalele sale de informare: office@kamerawerk.ro, receptiile locatiilor dedicate ale Prestatorului, telefon +40 745 152604 sau +40 721149149. 4.3. Beneficiarul are posibilitatea de a achita taxele specificate astfel: in contul bancar prin OP, in receptiile punctelor de lucru ale Beneficiarului; 4.4. Pretul va fi constituit din: manopera interventie si transport (unde se aplica). O factura poate cuprinde reperul manopera functie de situatie si de tipul reparatiei sau interventiei;

Articolul 5. Garantie. 5.1. Prestatorul asigura o garantie de 3 luni pentru manopera aferenta; 5.3. Nu se va acorda de catre Prestator garantie si manopera gratuita in conditiile prezentului contract in situatia in care Beneficiarul reclama acelasi defect in termen de 3 luni de zile, insa in urma diagnosticului, defectul reclamat intevine din alte surse, piese componente sau lucrari decat cele prestate anterior pentru echipamentul Beneficiarului; 5.4. Valabilitatea conditiilor de garantie pentru lucrarile de service se aplica exclusiv in situatia in care echipamentul a fost utilizat conform manualului de utilizare si doar in scopul pentru care acesta a fost produs; 5.5. In situatia in care defectiunea reclamata de catre Beneficiar persista sau se constata nereguli in reparatia sau interventia realizata de Prestator, in conditiile legii, Prestatorul il va despagubi pe beneficiar astfel: reparatia in conditiile garantiei ( piese si manopera), plata transportului produsului de la beneficiar la prestator si retur; diagnosticarea, contravaloarea serviciilor prestate dar in limitele serviciilor prestate anterior de catre Prestator; Articolul 6. Gestionarea si Protectia datelor cu Caracter Personal. 6.1. Beneficiarului I se vor asigura de catre Prestator exercitarea drepturilor legale ale Beneficiarului: dreptul de rectificare/stergere a datelor, obiectii acces. 6.3. Beneficiarul isi pastreaza dreptul de a fi contactat de catre Prestator, de a modifica datele cu caracter personal communicate catre Prestator, poate avea dreptul de a-si mentiona acordul sau dezacordul de a fi contactat. Solicitarile de drept ale Beneficiarului vor putea fi communicate prin: e-mail la adresa office@kamerawerk.ro, la numarul de telefon +40 745 152 604 sau prin notificare scrisa la adresa Str.Ruschita nr. 7, sector 2, Bucuresti. 6.4. Datele cu caracter personal se prelucreaza in urmatoarele scopuri: informarea cu privire la comanda efectuata de Beneficiar in cadrul service-ului Kamerawerk 6.5. Prestatorul nu va comunica spre terti datele cu caracter personal cu exceptia partenerilor de servicii de service sau alte servicii agreate cum sunt serviciile de curierat rapid cu care exista contracte in acest sens sau nu si care se obliga prin acestea sa informeze Beneficarul ori de cate ori este cazul in legatura cu serviciile companiei. 6.6. Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, instantele judecatoresti sau organele statului abilitate atunci cand legea o impune si exista o cerere legala expresa in acest sens.

Articolul 7. Alte dispozitii. 7.1. Conditiile prezentului contract sunt valabile pe perioada contractului si pentru orice interventie de service a echipamentului. Contractul va inceta, fara alte formalitati prealabile si/sau fara interventia instantei dupa cum urmeaza: a) prin acordul scris al partilor contractante; b) odata cu terminarea perioadei de garantie oferita pentru interventia care face obiectul prezentului contract. 7.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect si nu va presupune stingerea de fapt si de drept a obligatiilor deja nascute/ scandente intre parti.

CONDITII DE GARANTIE 

Kamerawerk isi rezerva dreptul de a denunta unilateral garantia in urmatoarele conditii: Utilizarea defectuoasa a produselor/echipamentelor Utilizarea echipamentului in alte scopuri decat cele pentru care a fost produs/destinat Utilizarea de software modificat/neautorizat Detectarea interventiilor neautorizate asupra produsului lovituri, fisuri, ciobiri, componente/piese arse /deteriorate electro-mecanic etc. sigilii deteriorate, indepartate sau modificate, produse utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, utilizare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate excesiva sau sub actiunea substantelor chimice, software modificat/neautorizat, setari sau instalari incorecte, surse/alimentari defecte, contact lichid, patrunderea metalelor/corpuri straine/substante chimice in interiorul echipamentelor, interventia mecanica plastica electronica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitor componente in timpul functionarii echipamentelor.

ALTE MENTIUNI 
Pentru produsele neridicate in termen de 12 luni de la data intrarii in service, a diagnosticarii,a comunicarii costului de reparatie, a efectuarii reparatiei, de la momentul emiterii facturii / proformei sau a notificarii transmise telefonic, prin e-mail sau SMS, prin intermediul mediilor online (retele sociale) sau prin call center, clientul renunta in mod irevocabil si cu titlu gratuit la dreptul de proprietate asupra echipamentului.Anexa nr. 1

Societatea comerciala KAMERAWERK prelucrează datele dvs. cu caracter personal (imagine, voce) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video (CCTV) amplasate în exteriorul și în interiorul sediilor KAMERAWERK.

Scopul prelucrării: monitorizarea accesului în sediile KAMERAWERK, al asigurării securității spațiilor, bunurilor și informațiilor companiei, precum și al siguranței persoanelor (personal, clienți și vizitatori) aflate în sediile KAMERAWERK.

Temeiul legal: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Destinatarul datelor dvs. cu caracter personal este Operatorul – KAMERAWERK SRL. Imaginile si dialogurile înregistrate nu sunt divulgate/dezvăluite terților, cu excepția situațiilor prevazute de legislația în vigoare. În astfel de situații, datele respective vor putea fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate prin lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

Sistemul de supraveghere video (CCTV) este un sistem celular, cu funcție de înregistrare a imaginilor, echipat cu senzori de mișcare, putând înregistra orice mișcare detectată cu camerele instalate in interiorul si exteriorul sediilor Kamerawerk

Toate camerele sunt funcționale 24/24 ore, 7 zile pe săptămână in circuit inchis protejat. Durata de stocare a datelor dvs. obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) este de maxim 30 de zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. Prelucrarea efectuată de Operator nu urmareste crearea de profiluri sau tipare.

Întrucât prelucrarea datelor dvs. (imagine voce) prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) are un caracter obligatoriu prin lege (a se vedea în acest sens temeiul legal de mai sus), respectiv având în vedere atenționarea făcută de către Operator prin pictogramele și Notele de informare aferente, afișate în locurile monitorizate, poziționate astfel încât să poată fi văzute de orice persoană care intenționează să intre în sediile Operatorului, considerăm că persoanele aflate în spațiul supravegheat video și-au exprimat în mod tacit acordul de prelucrare a datelor personale (imaginea) ce le aparțin, prin accesarea/intrarea și prezenta lor în spațiile monitorizate. În cazul in care persoana în cauză nu este de acord cu prelucrarea datelor sale (imagini,voce) sau refuză să furnizeze datele respective, aceasta se obligă să nu intre în sediile/spațiile Operatorului, respectiv în cazul în care a intrat în spațiul monitorizat audio video, să părăsească zona de supraveghere/monitorizare.